baner_elco
baner_versiunea2_03
ELCO se prezinta

SCOP

-ELCO BACAU are drept scop furnizarea de produse și/sau servicii de un înalt nivel calitativ, în conformitate cu prescripțiile standardului SR EN ISO 9001:2001.
-Societatea este certificată de către S.R.A.C. București, societate acreditată RENAR, prin urmare dispune de certificatele A.N.R.S.C., S.R.A.C. și IQ NET privind asigurarea calității conform STANDARDELOR ISO 9001: 2000, ISO 14001 :2004 SI ISO 18001 :1999.
-Atestarea ca furnizori de bunuri și servicii pentru S.C. ELECTRICA S.A. și unitățile din componența sa pentru ‘’ Execuția de lucrări în instalațiile electrice ale S.C. ELECTRICA S.A. și unitățile din componenta sa, cu tensiuni de la 0,4Kv la 110Kv și proiectarea instalațiilor electrice cu tensiuni de la 0,4 Kv la 20 Kv “

inalta_tensiune

SCURT ISTORIC

Activitatea firmei începe odată cu organizarea în anul 1960 în cadrul Întreprinderii Regionale de Electricitate Bacău a sectorului de construcții montaj (SCM), subunitate a cărui obiectiv principal era “electrificări rurale”.

Între 1960 și 1983 funcționează ca șantier cu loturi și puncte de lucru la Adjud, Onești, Comănești, Roman și Focșani. După 1983 odată cu reorganizarea IRE-urilor, activitatea șantierului devine complexă ajungând Antrepriză de Construcții Montaj Rețele Electrice și Microhidrocentrale.

În anul 1992 prin HGR nr.322 se desprinde din cadrul RENEL și se transformă în societate comercială pe acțiuni cu capital integral de stat. Din anul 1994 devine societate privată pe acțiuni. De la an la an sfera de activitate a S.C. “ELCO BACAU” S.A. s-a specializat pentru execuția la un înalt nivel tehnic a celor mai diverse tipuri de lucrări din care enumerăm:

  • construirea de linii electrice aeriene si subterane de joasă tensiune (până la 1000V);
  • construirea de linii electrice aeriene si subterane de medie tensiune până la 20 - 110 KV;
  • construirea si echiparea posturilor de transformare în cabine de zid, aeriene, subterane;
  • execuția de lucrări de iluminat public stradal, parcuri, grădini sau fațade de clădiri;
  • alimentarea cu energie electrică a satelor, părți din sate, străzi;
  • executarea de branșamente și instalații interioare;
  • realizări de lucrări de circuite secundare, protecție și automatizare;
  • modernizarea, retehnologizarea, reabilitarea posturilor de transformare.

Structura societății a suferit modificări substanțiale în special după 1992, când a devenit societate comercială de sine stătătoare cu fluctuații de personal specifice activității (iarna nu se poate lucra).

Din anul 2002 pachetul majoritar de acțiuni a fost preluat de către d-l Rusu Costică.

SITUATIE FINANCIARA 2005-2006-2007

2005 ( 1 Euro = 3,6771)

2006 (1 Euro = 3,3817)

2007(aug) - ( 1 Euro=3,2719)

Cifra de afaceri

Profit net

Cifra de afaceri

Profit net

Cifra de afaceri

Profit net

1.176.154

14,067

1.512.022

22,549

2.011.191

25,894

banda-jos-buna